Herroepingsrecht en Retourneren

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen (uitgezonderd airco vulmachines).

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Als u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, naar info@coolairco.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, uw geld terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Bedrijven B2B

Uitsluiting herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is uitgesloten voor airco vulstations, aircogassen en toebehoren, en zakelijke klanten (B2B). Voor deze klanten gelden andere voorwaarden.