De wet is er niet voor niets!

INFO NVKL:

WAT ZIJN F-GASSEN (HFK’S)?

F-gassen of HFK’s zijn gefluoreerde broeikasgassen. De toename van deze broeikasgassen in de atmosfeer versterkt het zogenaamde broeikasgaseffect. Hierdoor wordt de aarde steeds warmer, dat een ernstige bedreiging voor het milieu vormt. F-gassen worden veel gebruikt in klimaatinstallaties en koelsystemen. Voor gebouwbeheerders en eigenaren van koel- en klimaatinstallaties kan dit grote gevolgen hebben.

F-GASSENVERORDENING

Op dit moment is de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Doel van de verordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. De Europese F-gassenverordening geldt voor alle koudemiddelen onder de noemer “gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen” (HFK’s).

Meer weten?

Ga naar deze link van INFOMIL

OPLEIDING:

Dankzij de tijdelijk subsidieregeling Nederland Leer Door (NLDD) kunnen (aspirant-) monteurs flink gesubsidieerd hun F-gassen diploma halen voor airco’s en warmtepompen. De regeling geldt in ieder geval nog voor heel 2022.

Dankzij inzet van Fedecom, NVKL en FNV is een bedrag van € 4,9 miljoen beschikbaar voor onder meer de koudetechniek. Met deze subsidie kunnen bedrijven, teams en medewerkers zich ontwikkelen. Op een F-gassen opleiding van minimaal €1250 wordt €1000 gesubsidieerd. Er wordt dus tot 80% van het opleidingsgeld vergoed waarbij zelfs tot drie keer per medewerker gebruik kan worden gemaakt van deze regeling, meldt TechTalent.nu.